MECENAT

Jedna z najstarszych i najlepszych szkół filmowych w Stanach Zjednoczonych, The City College of New York, doceniając ideę i wyjątkowy charakter Festiwalu Reżyserii Filmowej, zaproponowała nam współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia. To wspaniała wiadomość. Taka współpraca niewątpliwie wzmocni rangę festiwalu i jego prestiż. Wystarczy wymienić tylko kilka nazwisk reżyserów, absolwentów i wykładowców nowojorskiej szkoły: Stanley Kubrick, George Cukor, Paddy Chayefsky, Mario Puzo, Nestor Alamendros, Woody Allen oraz Larry Cohen. Amerykanie nie wykluczają ufundowania stypendium dla najzdolniejszych polskich adeptów sztuki reżyserii filmowej.

 

ccny logo