MEDIA

Uwaga redakcje, dziennikarze i fotoreporterzy!
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniach 12. Festiwalu Reżyserii Filmowej prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko i nazwę redakcji publikującej materiały festiwalowe, na adres:
 
 
Na Państwa adresy mailowe będziemy przesyłali aktualne informacje, propozycje dotyczące wywiadów oraz zdjęcia.

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich Festiwalu Reżyserii Filmowej 2019

1/ Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo dziennikarzom i fotoreporterom wyznaczonym przez redakcje do relacjonowania wydarzeń festiwalowych.

2/ Każdej redakcji przysługują nie więcej niż cztery akredytacje.

3/ Dziennikarze/fotoreporterzy pracujący dla kilku redakcji jednocześnie mogą otrzymać akredytację wyłącznie z ramienia jednej redakcji.

4/ Akredytacje są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

5/ Aplikacje akredytacyjne zamieszczone są na stronie www.festiwalrezyserii.com

6/ Wypełniony formularz aplikacyjny należy przesłać za pomocą strony festiwalu www.festiwalrezyserii.com

7/ Formularze aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.05.2019.

8/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

9/ Akredytacje będą potwierdzane przez organizatorów drogą mailową do dnia
22.05.2019.

10/ Akredytacje są bezpłatne, jednak zobowiązują osobę akredytowaną do przesyłania artykułów/relacji ( linki do publikacji) z festiwalowych wydarzeń.

11/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania do celów informacyjnych i promocyjnych wybranych fotografii zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas festiwalu przed akredytowane osoby/redakcje. 

Dodatkowe informacje.

1/ Wstęp na pokazy filmowe i spotkania z artystami w charakterze widza -po wcześniejszym odebraniu wejściówki w biurze festiwalu

2/ Wstęp na galę rozpoczęcia i zakończenia festiwalu w charakterze widza - po wcześniejszym odebraniu zaproszenia w biurze festiwalu

3/  Akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć i realizowania programów telewizyjnych podczas festiwalowych wydarzeń ( z wyjątkiem określonych dodatkowymi ustaleniami spektakli, recitali itp.)