MEDIA

Uwaga redakcje, dziennikarze i fotoreporterzy!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniach 17. Festiwalu Reżyserii Filmowej prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko i nazwę redakcji publikującej materiały festiwalowe, na adres:

biurofestiwal@poczta.fm

Po odbiór akredytacji zapraszam w sobotę 6.04 od godz. 17.00  do 19.15 - OH KINO Arkady Wrocławskie

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich 2024 r.

1/ Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo dziennikarzom i fotoreporterom wyznaczonym przez redakcje do relacjonowania wydarzeń festiwalowych.

2/ Każdej redakcji przysługują nie więcej niż cztery akredytacje.

3/ Dziennikarze/fotoreporterzy pracujący dla kilku redakcji jednocześnie mogą otrzymać akredytację wyłącznie z ramienia jednej redakcji.

4/ Akredytacje są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

5/ Aplikacje akredytacyjne należy przesłać na adres: biurofestiwal@poczta.fm

6/ Formularze aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 02.04.2024

7/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

8/ Akredytacje są bezpłatne, jednak zobowiązują osobę akredytowaną do przesyłania artykułów/relacji ( linki do publikacji) z festiwalowych wydarzeń.

9/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania do celów informacyjnych i promocyjnych wybranych fotografii zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas festiwalu przez akredytowane osoby/redakcje.

10/  Akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć i realizowania programów telewizyjnych podczas festiwalowych wydarzeń ( z wyjątkiem określonych dodatkowymi ustaleniami spektakli, recitali itp.)